Oznam v miestnom rozhlase 10.6.2021

Oznamujeme vám, že zajtra 11.6.2021 bude o 12.00 hod. v Beloveži vykonaná

hlasitá skúška elektronických sirén.

Zverejnené 10. júna 2021.
Bez úpravy .