Preskočiť na obsah

Oznam v miestnom rozhlase 11.11.2022

Zverejnené 11.11.2022.

Vážení občania,

Na požiadanie pracovníkov  VVS vám oznamujeme, že zajtra od 10:00 – 12:00 hod. budú na obecnom úrade v Beloveži k dispozícii pracovníci vodárni, aby spísali čestné vyhlásenie k pripojeniu na vodovod s občanmi, ktorí neboli počas týždňa zastihnutí doma.

Informovali nás, že nasledujúci týždeň by mali prísť do obce s nachystanými zmluvami. Termín vám bude upresnený na budúci týždeň prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Ďalej vám oznamujeme, že spoločnosť NASA plast poskytuje výhodnú cenovú ponuku za vodomernú šachtu v sume 228 eur. Ponuka bude zverejnená aj na facebooku.

V prípade záujmu o šachtu sa nahláste na obecnom úrade, aby sa mohla zadať hromadná objednávka. Ak by sa nahlásili viacerí občania dovoz do obce by bol zdarma.