Preskočiť na obsah

Oznam v miestnom rozhlase 29.03.2021

Zverejnené 29.3.2021.

Vážení občania,

Oznamujeme vám,

  1. že v priebehu tohto týždňa budú v našej obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady pri vytriedení odpadu:

* Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:

– nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),

– biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, listie, konáre a pod.),

– drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

2. Ďalej vám oznamujeme, že zber komunálneho odpadu je presunutý na stredu 31.3.2021

3. Zároveň vám oznamujeme, že elektronické sčítanie končí o 2 dni, ak ste sa ešte nesčítali je potrebné tak urobiť do 31.3.2021

Prajeme vám všetkým požehnaný Veľký týždeň, pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov a v svetle posolstva vzkrieseného Krista  nech je slávenie Veľkej noci pre vás prameňom nádeje, radosti a pokoja.