Oznam v miestnom rozhlase

Vážení občania,

Oznamujeme vám, že je zistená porucha na vodovode, od krčmy smerom dole,

Na odstránení poruchy sa pracuje.

 Za pochopenie ďakujeme.

Zverejnené 14. júna 2021.
Bez úpravy .