Oznam v miestnom rozhlase

Kategória

Vážení občania,

Oznamujeme vám, že je zistená porucha na vodovode, od krčmy smerom dole,

Na odstránení poruchy sa pracuje.

 Za pochopenie ďakujeme.

Zverejnené 14. júna 2021.
Bez úpravy .