Oznámenie o odpočte spotreby el. energie

V dňoch 8. 9. 2020 – 9. 9. 2020 sa uskutočňuje v našej obci odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach (BEZ OHĽADU NA ZMLUVNÉHO PARTNERA). Dovoľujeme si preto požiadať všetkých odberateľov el. energie, aby pracovníčke sprístupnili svoje odberné miesta a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu spotreby el. energie. Pokiaľ je to možné, vyhnime sa osobnému kontaktu a majme odstup min. 2 m. Zároveň prosíme o zabezpečenie psov v rodinných domoch a spristúpenie el. skriniek, pri nedostupnom OM zanecháme odpočtový lístok s telefónnym číslom na odpočtára, kde môžete nahlásiť stav elektromera. Ak nebudete doma, aktuálny stav môžete zanechať na schránke alebo inom viditeľnom mieste.

Ďakujeme za pochopenie.

Zverejnené 8. septembra 2020.
Bez úpravy .