Preskočiť na obsah

Oznámenie o odpočte spotreby el. energie

Zverejnené 8.9.2020.

V dňoch 8. 9. 2020 – 9. 9. 2020 sa uskutočňuje v našej obci odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach (BEZ OHĽADU NA ZMLUVNÉHO PARTNERA). Dovoľujeme si preto požiadať všetkých odberateľov el. energie, aby pracovníčke sprístupnili svoje odberné miesta a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu spotreby el. energie. Pokiaľ je to možné, vyhnime sa osobnému kontaktu a majme odstup min. 2 m. Zároveň prosíme o zabezpečenie psov v rodinných domoch a spristúpenie el. skriniek, pri nedostupnom OM zanecháme odpočtový lístok s telefónnym číslom na odpočtára, kde môžete nahlásiť stav elektromera. Ak nebudete doma, aktuálny stav môžete zanechať na schránke alebo inom viditeľnom mieste.

Ďakujeme za pochopenie.