Preskočiť na obsah

POZVÁNKA

Zverejnené 5.8.2023.

Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové

spoločenstvo Beloveža

Srdečne Vás pozývame na volebné zhromaždenie Spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov, pozemkového spoločenstva Beloveža, ktoré sa uskutoční :

17.09.2023 /Nedeľa/ o 13:00 hodine

v spoločenskej sále Kultúrneho domu obce Beloveža

Program:

  1. Prezentácia účastníkov od 12:15 do 13:00 hod.
  2. Privítanie a úvod.
  3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
  4. Voľby do orgánov spoločenstva.
  5. Vyhodnotenie výsledkov volieb do orgánov spoločenstva.
  6. Diskusia o aktuálnych témach
  7. Záver

JUDr. Tomáš Soroka, predseda
výboru spoločenstva

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.
V prípade neuznášania schopnosti volebného zhromaždenia bude sa konať mimoriadne volebné
zhromaždenie toho istého dňa o 14:00 hod s tým istým programom.