Pozvánka na posedenie pri príležitosti ,,Októbra – Mesiaca úcty k starším“.

Zverejnené 18. októbra 2022.
Bez úpravy .