Preskočiť na obsah

Pozvánka na urbársku schôdzu

Zverejnené 31.5.2023.

Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové
spoločenstvo Beloveža
vás srdečne
pozýva na volebné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční :

v spoločenskej sále Kultúrneho domu
obce Beloveža
25.06.2023 /Nedeľa/ o 13:00 hodine
JUDr. Tomáš Soroka, predseda výboru spoločenstva
V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.
V prípade neuznášania schopnosti volebného zhromaždenia bude sa konať mimoriadne volebné
zhromaždenie toho istého dňa o 14:00 hod s tým istým programom.

Zobrazuje sa volebny.jpg