Pracovné stretnutie v obci Čirč

Dňa 03.10.2019 starosta obce Jozef Kostura v rámci pracovnej cesty navštívil obec Čirč (okres Stará Ľubovňa). Nosnou témou pracovného stretnutia so starostom obce Michalom Didikom bolo získať informácie a podeliť sa o skúsenosti so zriadením a prevádzkovaním obecného sociálneho podniku, nakoľko obec Čirč patrí v tejto oblasti medzi najúspešnejšie na Slovensku. „Obecná firma Solisko ČIRČ, s.r.o.“ vznikla v decembri minulého roka a štatút sociálneho podniku získala vo februári 2019. Momentálne zamestnáva 27 ľudí z obce a zameriava sa hlavne na stavebnú činnosť. Za necelý rok svojej činnosti realizovali projekty v celkovej hodnote viac ako milión eur. Uvedené pracovné stretnutie starostu obce nadväzuje na obecným zastupiteľstvom schválené zriadenie „Obecného podniku Beloveža s.r.o.“, ktorý má ambíciu získať štatút sociálneho obecného podniku.

Zverejnené 3. októbra 2019.
Bez úpravy .