Prevádzka materskej školy a základnej školy sa od 1. júna v obci Beloveža neotvorí

Zverejnené 27. mája 2020.
Upravené 7. júla 2020.