Preskočiť na obsah

Sociálna ekonomika a možnosti sociálneho podnikania v podmienkach obcí

Zverejnené 17.10.2019.

Sociálna ekonomika a možnosti sociálneho podnikania v podmienkach obcí bolo nosnou témou pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.10.2019 v priestoroch obecného úradu v Beloveži. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia samosprávy obce Beloveža na čele so starostom Jozefom Kosturom a taktiež zástupcovia susednej obce Hažlín vedených starostom Ing. Františkom Oláhom. V pozícii odborného konzultanta sa stretnutia zúčastnila Mgr. Nataša Milistenferová, projektová manažérka Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa špecializuje práve na problematiku sociálnych podnikov.

V úvodnej časti stretnutia pani Mgr. Milistenferová oboznámila prítomných s možnosťami sociálneho podnikania v obciach v rámci platnej legislatívy a poukázala na výhody plynúce z prevádzkovania sociálnych podnikov, ktoré sa pri dobrom riadení môžu stať efektívnym nástrojom hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obcí. Počas následnej diskusie pani Mgr. Milistenferová ochotne zodpovedala na všetky otázky zo strany zúčastnených hostí. Po krátkej prestávke pokračovalo pracovné stretnutie už viac v rovine konzultácií s predstaviteľmi obce Beloveža, ktorých detailne oboznámila s postupnosťou krokov v rámci konania o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku pre novozaložený „Obecný podnik Beloveža s.r.o.“. Na záver stretnutia pani Mgr. Milistenferová ocenila snahu samosprávy obce Beloveža o prevádzkovanie sociálneho podniku a prisľúbila aktívnu spoluprácu počas procesu získania štatútu registrovaného sociálneho podniku