Testovanie v obci pokračuje

Dnes, dňa 24. októbra začína testovanie od 8.00 hod. Po vyhodnotení včerajšieho testovania (24 % testovaných bolo občanov s trvalým pobytom mimo obce Beloveža) bolo rozhodnuté, že testovanie bude prebiehať v rovnakom režime ako včera, t. j. bez stanovenia časového harmonogramu. Testovací tím je schopný otestovať cca 30 osôb za hodinu.
Upozorňujeme občanov, že v čase od 12.00 do 13.00 hod. sa netestuje z dôvodu obednajsej prestávky.

Zverejnené 24. októbra 2020.
Bez úpravy .