Viflejemský večur

Vianočný čas je vždy plný prekvapení, sú to chvíle, keď sa čas akoby na moment zastaví.

Myslíme viac na svojich najbližších, ľudské srdcia zmäknú a plníme si túžby a priania.

Dňa 19.12.2022 sa v obci Beloveža uskutočnil Viflejemský večur, kde deti z MŠ, ZŠ Beloveža a súrodenci Laura a Dávid Čuškoví rozohriali srdcia občanov rusínskymi koledami, vinšami a želaniami všetkého dobrého do Nového roku 2023. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave predstavenia, pedagógom MŠ a ZŠ, ale aj deťom, ktoré dokázali premôcť trému a ohlasovali, že Vianoce sú o láske a radosti.

Zverejnené 20. decembra 2022.
Upravené 10. januára 2023.