Preskočiť na obsah

Vyjadrenie starostu obce Beloveža k označeniu obce!

Zverejnené 16.10.2023.

 Všetkým občanom obce Beloveža

Vážení spoluobčania,
určite ste si všimli , že pri označení našej obce v slovenskom jazyku pribudlo v piatok 13.10.2023 označenie obce v jazyku národnostnej menšiny.

K uvedenému vám dávam nasledovné stanovisko:

Z poverenia splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny nám bol v roku 2022 doručený list, v ktorom nás informovali, že v súvislosti s novelou nariadenia vlády SR z 19.12.2011, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 221/1999 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva (novela nariadenia), v našej obci príslušníci rusínskej národnosti dosiahli v posledných dvoch sčítaniach obyvateľstva najmenej 15%.

V zmysle uvedeného je naša obec s účinnosťou od 1.1.2023 zahrnutá do novely nariadenia vlády SR.

Pracovná skupina zriadená splnomocnencom na vypracovanie novely nariadenia zameraná na tvorbu zoznamu označení obcí a ich častí v jazykoch národnostných menšín v znení neskorších predpisov navrhla pre našu obec označenie obce v jazyku národnostnej menšiny a to Біловежа.

Keďže sme zistili, že označenie obce je chybné, kontaktovali sme správu ciest, ktorá je zodpovedná za osadenie tabúľ.

Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlnili a prisľúbili nápravu.

Milí občania, dúfam, že vám postačuje moje stanovisko k vzniknutej situácii, prosím vás o trpezlivosť a ďakujem za pochopenie.

S pozdravom

                                                                                                                          Mgr. Jaroslav Marko

                                                                                                                               starosta obce