Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

Zverejnené 20. júna 2021.
Bez úpravy .