Oznámenie o konaní členskej schôdze TJ Beloveža

Zverejnené 28. septembra 2020.
Bez úpravy .