Návrh na I. zmenu rozpoctu

Upravené
23. aug 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
19. augusta 2020