Preskočiť na obsah

Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce

Zverejnené
3. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
3. septembra 2020

OZNÁMENIE

o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce Jozefa Kosturu

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži dňa 31.08.2020 Uznesením č. 1/58/2020 vyhlásilo miestne referendum o odvolaní starostu obce na základe petície oprávnených voličov.

Dátum a čas referenda sa určuje: 19. septembra 2020 (sobota) v čase od 07:00-22:00

Miesto konania referenda: Kultúrny dom obce Beloveža (referendová miestnosť)

Určuje sa 1 (jeden) volebný okrsok pre celú obec Beloveža.

Určuje sa referendová otázka: „Ste za odvolanie starostu obce Beloveža Jozefa Kosturu z funkcie starostu obce Beloveža?“

Obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob úpravy hlasovacieho lístka tak, že pri otázke sa uvedú dve odpovede „1. ÁNO“  a „2. NIE“. Oprávnený volič obce Beloveža na hlasovacom lístku zakrúžkuje číslo jeho odpovede tak, že ak na otázku odpovedá „áno“- zakrúžkuje číslo „1“ a ak odpovedá na otázku „nie“- zakrúžkuje „2“. Na hlasovacom lístku bude okrem dňa konania miestneho referenda, referendovej otázky uvedené aj poučenie o spôsobe hlasovania. Každý hlasovací lístok bude opatrený odtlačkom okrúhlej pečiatky obce Beloveža.

V prílohe nájdete informácie pre voliča.