Oznámenie vo veci stavby ,,Beloveža-Hažlín-úprava VN vedenia“. Verejná vyhláška.

Upravené
14. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. apríla 2021