Vyhlásenie výsledku referenda o odvolaní starostu obce Beloveža

Upravené
23. sep 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
22. septembra 2020