Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia členov preskúmavacej komisie

Zverejnené
17. augusta 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
17. augusta 2020

Dňa 17.08.2020 bola v popoludňajších hodinách, resp. po úradných hodinách doručená na Obecný úrad nepodpísaná zápisnica s názvom Zápisnica zo zasadnutia členov ustanovenej komisie na overenie petície týkajúcej sa odvolania starostu obce Beloveža zo dňa 14.08.2020.

Zároveň s touto zápisnicou bola doručená žiadosť o zvolanie ObZ obce Beloveža spolu s programom, túto žiadosť už podpísali traja poslanci, a to Ing. Daniel Ščasný, Mgr. Jaroslav Marko a Bc. Lukáš Tiš.

Žiadali o zvolanie ObZ na deň 20.08.2020, ktorému sa žiaľ nedá vyhovieť, nakoľko starosta obce rok dopredu ohlásil svoju pravidelnú zdravotnú hospitalizáciu, o ktorej samozrejme poslanci ObZ majú vedomosť, takže o to viac je daná požiadavka zvolania ObZ v čase neprítomnosti starostu nemiestna, a preto starosta v súlade so zákonom určuje termín zastupiteľstva na neskorší dátum, a to 31.08.2020.

V prípade ak by moja hospitalizácia dovtedy nebola ukončená, bude ma zastupovať na ObZ zástupca starostu Ing. Martin Nemec.