Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
25. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. mája 2023 − 20. júna 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky odosielateľ: Okresný úrad Bardejov

pre adresáta: Michaela Mikulová, Beloveža 0

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte Hažlín v otváracích hodinách do 20.06..2023

Dátum vyvesenia: 25.05.2023

Detaily

Dátum uloženia: 25. mája 2023
Odberná lehota: 20. júna 2023
Miesto uloženia:
Odosielateľ: Okresný úrad Bardejov
Adresát: Michaela Mikulová

Prílohy