Návrh I. zmeny rozpočtu Obce Beloveža na rok 2022

Zverejnené
22. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. septembra 2022 − 7. októbra 2022
Kategória

Prílohy