Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti Jozef Mikula

Zverejnené
8. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
8. mája 2024 − 27. mája 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky

pre adresáta: Jozef Mikula, Beloveža 0

od odosielateľa Cent. PR. POMOCI – kancelária Svidník

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 6.5.2024
Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy