Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomností Jozef Mikula

Zverejnené
10. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2024 − 29. mája 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky

pre adresáta: Jozef Mikula, Beloveža 0

od odosielateľa Okresný súd Bardejov

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 10.05.2024
Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy