Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti Jozef Mikula

Zverejnené
23. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2024 − 9. júna 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky

pre adresáta: Jozef Mikula, Beloveža 0

od odosielateľa Centrum právnickej pomoci

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy