Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomností Jozef Mikula

Zverejnené
4. júla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júla 2024 − 22. júla 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky

pre adresáta: Jozef Mikula, Beloveža 0

od odosielateľa Sociálna poisťovňa

Detaily

Číslo/ID dokumentu: RG400987032
Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:
CUET: Zobraziť na CUET-e

Prílohy