Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti Michaela Mikulová

Zverejnené
12. septembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. septembra 2023 − 29. septembra 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky

pre adresáta: Michaela Mikulová, Beloveža 0

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy