Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
3. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. mája 2022 − 17. mája 2022
Kategória

Prílohy