Rozhodnutie o nepovolení jednoduchých pozemkových úprav

Zverejnené
8. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2022 − 23. februára 2022
Kategória

Prílohy