Preskočiť na obsah

Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Beloveža za rok 2023