Preskočiť na obsah

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Beloveža za rok 2019