Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Zverejnené
19. novembra 2019
Kategória

Stanoviská hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok

Prílohy