Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
16. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. augusta 2022 − 23. augusta 2022
Kategória

Prílohy