Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
13. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. apríla 2022 − 30. apríla 2022
Kategória

Prílohy