Profil verejného obstarávania

Obec Buzica

Sídlo: Buzica 130, 04473 Buzica

IČO: 00324035

DIČ: 2020746035

Zverejnené 25. júna 2019.
Bez úpravy .