Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Beloveža.

Oznam

Oznamujeme občanom, že zajtra dňa 29.09.2020 bude pošta Hažlín z prevádzkových príčin zatvorená. 

Oznámenie o odpočte spotreby el. energie

V dňoch 8. 9. 2020 – 9. 9. 2020 sa uskutočňuje v našej obci odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach (BEZ OHĽADU NA ZMLUVNÉHO PARTNERA). Dovoľujeme si preto požiadať všetkých odberateľov el. energie, aby pracovníčke sprístupnili svoje odberné miesta a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu spotreby el. energie. Pokiaľ je to možné, vyhnime sa… Čítať viac

Oznam o otvorení školského roka 2020/2021

Milí rodičia žiakov 1. – 4.ročníka, slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa bude konať 2.septembra 2020  ► O 8.00 hod. začne slávnostná omša v Chráme sv. Michala v Beloveži (dodržanie opatrení ÚVZ SR)► Uvítanie žiakov o 9.00 hod. na školskom dvore.Ďalšie usmernenia: Všetci žiaci pri vstupe do školy prejdú ranným filtrom a musia mať na tvári rúško. Pri nástupe do… Čítať viac

Materské školy

S blížiacim sa otvorením škôl a škôlok Vám v prílohách prinášame manuál pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021.  Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové… Čítať viac

Blíži sa začiatok školského roka 2020/2021

Blíži sa začiatok školského roka 2020/2021 Po dlhšej odmlke poznamenanej nepriaznivou situáciou v súvislosti so šírením choroby COVID-19 sa v stredu 2. septembra 2020 opäť otvoria brány základnej školy a materskej školy v našej obci. Momentálne finišujú prípravné práce tak, aby obec ako zriaďovateľ v plnej miere vyhovela zvýšeným bezpečnostným a hygienickým opatreniam a aby aktuálna epidemiologická situácia v čo najmenšej miere ovplyvnila… Čítať viac

Obecný podnik Beloveža s.r.o. získal štatút registrovaného sociálneho podniku

Dňa 24.07.2020 bolo na Obecný úrad v Beloveži doručené osvedčenie vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku pre Obecný podnik Beloveža s.r.o., čím bolo oficiálne úspešne zavŕšené niekoľkomesačné úsilie o získanie štatútu sociálneho podniku pre vyššie uvedenú obecnú obchodnú spoločnosť. Jej hlavným cieľom bude poskytovanie spoločensky prospešnej služby zameranej na podporu… Čítať viac

I. etapa realizácie prác v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beloveža“

Začína I. etapa realizácie prác v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beloveža“ V najbližších dňoch začne v našej obci v rámci I. etapy projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beloveža“ proces výmeny pôvodných, technologicky i morálne zastaraných, svietidiel verejného osvetlenia za moderné LED svietidla. Verejné LED osvetlenie je vhodnou náhradou štandardne používaných pouličných svietidiel so sodíkovou výbojkou alebo so žiarivkovými trubicami… Čítať viac