Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Beloveža.

Belovežský ples

V sobotu 15.02.2019 sa v sále Obecného úradu v Beloveži uskutočnil už II. ročník znovuobnovenej tradície Belovežského plesu. Usporiadatelia opäť stavili na osvedčené ingrediencie, ktoré sú zárukou dobrej plesovej zábavy: výborná kapela, fantastické jedlo a bohatá tombola s množstvom skutočne hodnotných cien. Tu je však potrebne zdôrazniť, že o vynikajúcu zábavu a vytvorenie neopakovateľnej atmosféry sa postarali predovšetkým všetci účastníci plesu.    … Čítať viac

Belovežská zabíjačka 2020

V prvú februárovú sobotu sa po 14-tej hodine začali spoločenské priestory Obecného úradu v Beloveži postupne zapĺňať občanmi obce na tradičnej fašiangovej zabíjačke. Starosta obce Jozef Kostura vo svojom krátkom príhovore všetkých čo najsrdečnejšie privítal a poukázal na to, že aj v dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe je dôležité uchovávať tradície našich otcov a dedov. Ako ďalej poznamenal, práve zabíjačka patrila v minulosti… Čítať viac

Nezabudnite podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností!

Úvod roka je z pohľadu občana tradične spojený s množstvom rozličných povinností. Na čo by ste v tomto, často hektickom, novoročnom období rozhodne nemali zabudnúť je splnenie si povinností vo vzťahu k dani z nehnuteľností, ktorej správcom je obec, v katastri ktorej sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. Na túto skutočnosť by nemali zabudnúť občania, u ktorých došlo v priebehu roka 2019 k skutočnostiam majúcim… Čítať viac

Pozvánka 21.11.2019

PROGRAM schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži (termín: dňa 21.11.2019 o 17.00 hod.) Otvorenie  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  Schválenie programu  Investičný zámer zateplenia budovy materskej školy Schválenie podmienok používania súkromných vozidiel v obci   Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Návrh na nepeňažný vklad do majetku obecného podniku  Rôzne

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: beloveza@gmail.com

voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republikya v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného… Čítať viac

Terénne úpravy v časti obce zvanej Debrica

V uplynulých dňoch boli vykonané terénne úpravy v časti obce zvanej Debrica, zamerané na zušľachtenie a estetizáciu tejto lokality, ktorá už dlhé roky patrí medzi najväčších hyzdičov našej peknej obce a okolitej prírody. Žiaľ, to ako táto lokalita vyzerala nie je práve najlepšou vizitkou občanov obce Beloveža. Pokúsme sa to zmeniť. Ukážme, že vieme byť zodpovední. Zodpovední k spoluobčanom, ktorí… Čítať viac

Sociálna ekonomika a možnosti sociálneho podnikania v podmienkach obcí

Sociálna ekonomika a možnosti sociálneho podnikania v podmienkach obcí bolo nosnou témou pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.10.2019 v priestoroch obecného úradu v Beloveži. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia samosprávy obce Beloveža na čele so starostom Jozefom Kosturom a taktiež zástupcovia susednej obce Hažlín vedených starostom Ing. Františkom Oláhom. V pozícii odborného konzultanta sa stretnutia zúčastnila Mgr. Nataša Milistenferová, projektová manažérka… Čítať viac